Die Onafhanklike Verkiesingskommissie (OVK) het gefouteer en die Grondwet én die Wet op die Verkiesingskommissie van Suid-Afrika geminag toe hy die Black First Land First (BLF) in 2016 as politieke party geregistreer het, en die VF Plus vra die Kieshof om dié registrasie ongeldig te verklaar.

Die VF Plus het vanoggend hofstukke by die Kieshof in Bloemfontein ingedien. Daarin word aangevoer dat die OVK se goedkeuring van die BLF as ‘n geregistreerde politieke party onreëlmatig, onwettig en ongeldig was.

Ingevolge Artikel 16(1)(c) van die Wet op die Verkiesingskommissie (Wet 51 van 1996) mag die OVK nie ‘n politieke party registreer wat lidmaatskap op grond van ras, kleur of etnisiteit uitsluit nie. Die BLF se grondwet bepaal in artikel 4 dat slegs swartmense lede van dié party mag wees.

“Suid-Afrika se Grondwet stel dit in Artikel 1 duidelik dat die Suid-Afrikaanse staat gegrond is op vier kernwaardes, waarvan nie-rassigheid een is. Dit is dus duidelik dat die OVK ‘n groot fout begaan het. Die VF Plus vra die hof om hierdie fout reg te stel,” sê dr Pieter Groenewald, VF Plus-leier

Die OVK se hoofkiesbeampte, Sy Mamabolo, erken in ʼn skrywe (3 Maart 2019) aan die VF Plus dat die Wet op die Verkiesingskommissie, wat registrasie en deregistrasie van partye reguleer, wel sekere magte en bevoegde aan die OVK gee in dié verband.

Artikel 15 van die Wet bepaal in besonder dat die OVK ingevolge die wetsvoorskrifte moet besluit oor die registrasie van ʼn politieke party.

Artikel 17(1)(d)(ii) van die Wet lui die OVK kan ʼn party se registrasie ook kanselleer indien sy grondwet ná registrasie só verander dat hy mense op grond van ras, etniese oorsprong of kleur uitsluit.

“Uit onlangse mediaberigte blyk dit dat die OVK aanvoer die hoofkiesbeampte se bevoegdheid rakende BLF het verval aangesien BLF reeds op 10 Junie 2016 geregistreer is sonder dat ander partye binne die voorgeskrewe 30 dae-periode beswaar aangeteken het en dat sy grondwet nie sedert registrasie verander het nie.

“Die VF Plus beskou hierdie verskoning as onaanvaarbaar. Die OVK het in die eerste plek versuim om sy wetlike verpligtinge na te kom deur BLF te registreer en dié fout moet reggestel word.

“Dit is ook kommerwekkend dat die OVK eers op die VF Plus se navrae oor die saak gereageer het nadat die party ʼn PAIA-aansoek moes bring om inligting oor die BLF van die OVK te bekom, onder meer die BLF se grondwet wat met registrasie in 2016 ingedien is.

“Die OVK se trae reaksie op die VF Plus se skrywes toon ʼn skokkende minagting vir die aangeleentheid aangesien die openlik rassistiese en opruiende BLF ʼn groot bedreiging inhou vir demokrasie en rasseharmonie in die land en dit in almal se belang sal wees om hom uit die politieke arena en die parlement te hou.

“Die VF Plus sal terugslaan teen enige poging om die land onregeerbaar en onstabiel te maak,” sê Groenewald

Pin It on Pinterest

Share This
Open chat
Deel jou storie as video oor benadeling as gevolg van BEE